Thử tĩnh cọc

Sẽ là cơ sở để các kỹ sư xây dựng tính toán kết cấu móng nền cho công trình.

Thí nghiệm nén tĩnh cọc dùng để xác định sức chịu tải của cọc và thiết lập biểu đồ quan hệ tải trọng biến dạng thử tải đơn thuần là tìm kiếm những thông số nhằm xác định tính ổn định của nền đất, độ rung, lún, sức chịu tải của cột tính đàn hồi…